در حال جستجو ...
نمایش بیشتر

RECPHARMA

شرکت فرآورده های دارویی نوترکیب (RECPHARMA)

ادغام شرکت فرآورده‌های دارویی نوترکیب در درسا دارو

اینترفرون گاما 1b نوترکیب به عنوان اولین فرآورده نوترکیب (Biothec) کشور در سال 1378 در شرکت

فرآورده های دارویی نوترکیب (Recpharma) تولید و به بازار عرضه شد.

این دارو که نقش حیاتی در پیشگیری از انواع عفونت ها در بیماران نقص ایمنی CGD دارد، به عنوان یک

داروی Orphan در دنیا تولیدکننده های بسیار بسیار محدودی دارد و با قیمت بسیار بالا عرضه می شود.

خوشبختانه در سال 1399 با ادغام شرکت فرآورده های دارویی نوترکیب در شرکت درسا دارو، که هر دو

شرکت زیر مجموعه هولدینگ دارویی توان می باشند، امکان تولید مستمر و تامین مقدار کافی این دارو در

سراسر کشور فراهم شد و با قیمت مناسب و پوشش بیمه کافی در اختیار هم میهنان عزیزمان قرار گرفت.