در حال جستجو ...
نمایش بیشتر

تولید قراردادی

تولید قراردادی

سایت تولید همکارانمان در صنعت داروسازی هستیم.

شرکت درسا دارو به دلیل دارا بودن دو ساختار مهم «دانش بنیان» و گواهی «GMP» همیشه مورد توجه

شرکت های دارویی بوده است. در طول یک دهه گذشته تعداد قابل توجهی از شرکت های داروسازی از

امکانات تخصصی و ماشین آلات این شرکت برای تولید محصولات خویش بهره برده اند. از این لحاظ درسا

دارو به خود می بالد که در طول این سال ها همراهی مطمئن برای شرکت های علاقمند برای تولید دارو

بوده و از سال 1393 تاکنون ، به دلیل محدود بودن شرکت های دارای گواهی GMP در کشور، مدیران

شرکت درسا دارو تلاش نموده اند که حداکثر توان شرکت را برای رفع نیاز شرکت های متقاضی به کار گیرند.