در حال جستجو ...
نمایش بیشتر

خط مشی شرکت

خط مشی شرکت

بهبود مستمر سیستم‌ها، فرآیندها و خدمات

شرکت درسا دارو به عنوان یک شرکت تولید کننده مواد اولیه و محصولات دارویی و مکمل، در راستاي مأموريت­های محوله، به منظور بهبود مستمر سيستـم­ها، فـرآيندها و خدمات خود پیرامون کسب رضایت، درک نیازها و انتظارات مشتریان و سایر ذینفعان در تمامی حوزه­های کیفیت با بهـره­گيری از اسـتانداردها، سیستم مدیریت یکپارچه را مستقر نموده و بر اساس استانداردهای بین ­المللیISO9001:2015 وISO14001:2015 ، مصمم است تا با عزمی راسخ و تلاشی مستمر و همگانی، بر اساس سیاست­های ترویج فرهنگ بهبود مستمر کیفیت و کسب رضایت مشتریان، تلاش در جهت تنوع تولید، افزایش بهره وری، افزایش به کارگیری تکنولوژی­های نوین و تجهیزات پیشرفته، سازماندهی سرمایه انسانی، ارتقاء توانمندی کارکنان، تمرکز بر شناخت سازمان و محیط حاکم بر آن، مدیریت ریسک­ها و استفاده از فرصت­ها وحفظ محیط زیست مسیر نیل به اهداف فوق را تسهیل نماید.