در حال جستجو ...
نمایش بیشتر

کیفیت

کیفیت

فاکتور خدشه ناپذیر در درسا دارو کیفیت است.

فاکتور خدشه ناپذیر در درسا دارو کیفیت است و تمامی ارکان شرکت آن را در راس امور باور داشته و تاکید

دارند که کلیه روش های اجرایی و عملکردها باید در چارچوب استانداردهای حرفه ای باشد.

درسا دارو می کوشد تا در عرصه تولید محصولات دارویی کشور با نگرش کیفیت محوری هم تراز با برندهای

معتبر دارویی جهان در جهت بهبود عنصر حیاتی سلامت، نقشی درخور داشته باشد.

واحدهای تضمین کیفیت (Quality Assurance)  و کنترل کیفیت (Quality Control) درسا دارو با بهره

گیری از دانش و تجربه متخصصین و به کارگیری تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی بر اساس فارماکوپه های

روز دنیا و آخرین استانداردهای مورد تایید وزارت بهداشت کشور، در تمام فرآیندهای زنجیره تامین و تدارک

مواد اولیه و بسته  بندی و انبارش و تولید و کنترل کیفی و توزیع محصولات نظارت کامل دارد و به

مشتریان و مصرف کنندگان اطمینان می دهد که کالایی که با برند رسا دارو در اختیار دارند از بالاترین

سطح کیفی برخوردار است.