در حال جستجو ...
نمایش بیشتر

فرم عوارض ناخواسته مشکوک دارویی

فرم عوارض ناخواسته مشکوک دارویی (ADR) توسط بخش فارماکوویژیلانس شرکت درسا دارو برای داروهایی که با دوز معمول عوارض مضر و ناخواسته دارند، طراحی شده است.

چه چیزی را باید گزارش دهید؟ تمام عوارض جانبی نامطلوب مشکوک را که برای شما یا بیمار قابل توجه است، گزارش نمایید.

شما می‌توانید با گزارش تمام عوارض جانبی نامطلوب مشکوک، رنج بیماران را کاهش داده و زندگی‌ها را نجات دهید.

داروی دوم

داروی سوم